European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre

Code of Conduct Data Centres ParticipantAtman przystąpił do Europejskiego Kodeksu Postępowania dla Efektywności Energetycznej w Centrach Danych – programu Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest edukacja i stymulowanie przedsiębiorstw do redukcji zużycia energii, przy zachowaniu efektywności kosztowej i nie zakłócaniu funkcji krytycznych pełnionych przez centra danych. Oznacza to m.in. rozwijanie nowych metod pomiaru zużycia energii, podnoszenie świadomości menadżerów, inwestorów i właścicieli, ale także klientów centrów danych w kwestii efektywnego wykorzystywania energii i promowanie wśród nich najlepszych praktyk. Program wspiera też tworzenie narzędzi ułatwiających wdrażanie i szersze zastosowanie energooszczędnych technologii.

Microsoft Cloud OS Network

Microsoft Cloud OS Network PartnerCloud OS Network to program zrzeszający blisko 250 czołowych dostawców usług teleinformatycznych z całego świata, którzy we współpracy z Microsoft oferują własne rozwiązania chmurowe oparte na Microsoft Cloud Platform. W ramach programu Microsoft wspiera partnerów w konstruowaniu usług świadczonych na bazie ich centrów przetwarzania danych, umożliwiając m.in. współpracę z ekspertami i dostęp do najlepszych praktyk budowy rozwiązań z efektem skali.

Zapytaj o ofertę

Wyślij formularz z zapytaniem

    Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora, por. RODO art. 6 ust. 1 lit. (f). Kliknij w link w celu zapoznania się z Polityką prywatności.