Polish Data Center Association

Polish Data Center Association logoStowarzyszenie Polish Data Center Association (PLDCA) zostało powołane do życia w kwietniu 2023 r. przez przedstawicieli operatorów największych centrów danych w Polsce, w tym również Atmana.

Cele Stowarzyszenia to przede wszystkim wzmacnianie polskiej branży data center w kraju i za granicą, a także wprowadzenie szkolenia specjalistów ds. utrzymania infrastruktury obiektów kolokacyjnych do systemu edukacji.

Ponadto działalność PLDCA obejmuje wspieranie procesu transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i instytucji publicznych w Polsce, edukację rynku w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego i in.

eco – Association of the Internet Industry

eco logoeco jest czołowym stowarzyszeniem branży internetowej w Europie, które zrzesza 1000 firm członkowskich. Od 1995 r. eco odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu Internetu, promowaniu nowych technologii, tworzeniu warunków ramowych i reprezentowaniu interesów swoich członków w komisjach politycznych i międzynarodowych. eco ma biura w Kolonii, Berlinie i Brukseli. W swojej pracy eco opowiada się przede wszystkim za wydajnym, niezawodnym i godnym zaufania ekosystemem infrastruktury i usług cyfrowych.

European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre

Code of Conduct Data Centres ParticipantAtman przystąpił do Europejskiego Kodeksu Postępowania dla Efektywności Energetycznej w Centrach Danych – programu Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest edukacja i stymulowanie przedsiębiorstw do redukcji zużycia energii, przy zachowaniu efektywności kosztowej i niezakłócaniu funkcji krytycznych pełnionych przez centra danych. Oznacza to m.in. rozwijanie nowych metod pomiaru zużycia energii, podnoszenie świadomości menadżerów, inwestorów i właścicieli, ale także klientów centrów danych w kwestii efektywnego wykorzystywania energii i promowanie wśród nich najlepszych praktyk.

Program wspiera też tworzenie narzędzi ułatwiających wdrażanie i szersze zastosowanie energooszczędnych technologii.

Microsoft Cloud OS Network

Microsoft Cloud OS Network PartnerCloud OS Network to program zrzeszający blisko 250 czołowych dostawców usług teleinformatycznych z całego świata, którzy we współpracy z Microsoft oferują własne rozwiązania chmurowe oparte na Microsoft Cloud Platform.

W ramach programu Microsoft wspiera partnerów w konstruowaniu usług świadczonych na bazie ich centrów przetwarzania danych, umożliwiając m.in. współpracę z ekspertami i dostęp do najlepszych praktyk budowy rozwiązań z efektem skali.

Zapytaj o ofertę

Wyślij formularz z zapytaniem

    Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Ciebie danych jest uzasadniony interes administratora, por. RODO art. 6 ust. 1 lit. (f), polegający na właściwym obsłużeniu zapytania dot. zainteresowania naszymi usługami.
    Administratorem Twoich danych osobowych jest Atman Sp. z o.o. Kliknij w link w celu zapoznania się z Polityką prywatności.