Zespół zarządzający

Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu

Od blisko piętnastu lat działa w obszarach marketingu i sprzedaży w branży ICT, data center i telekomunikacji. W realizowanych projektach odpowiadał za działania z zakresu „go-to-market” obejmujące: strategię produktową, budowanie kanałów sprzedaży, docieranie do nowych rynków, wzrost sprzedaży i budowanie wartości klientów.

W marcu 2019 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu, po dwóch latach pełnienia w Atmanie roli Chief Marketing Officer.

W tym czasie wzmocnił pozycję firmy jako zintegrowanego dostawcy usług IT tworzonych wokół kolokacji, hostingu i clouda. Wcześniej odpowiadał za marketing i zarządzanie segmentem korporacji, dużych firm i sektora MŚP w T-Mobile Polska. Do 2014 współtworzył sukces firmy GTS Central Europe i brał udział w procesach jej integracji z T-Mobile. Jest absolwentem kierunku zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Adam Ponichtera – Członek Zarządu, Dyrektor Sprzedaży

Od blisko 17 lat skutecznie buduje efektywne działy sprzedażowe i zarządza dużymi zespołami. Doświadczony manager i praktyk z ponad 20-letnim stażem w branży telekomunikacyjnej. Swoją karierę rozpoczął w 1997 r. w PTK Centertel. W kolejnych latach tworzył lokalny oddział Telefonii Dialog wraz ze strukturami sprzedażowymi; zarządzał sprzedażą pośrednią i bezpośrednią oraz budował kanał resellerski w eTel Polska. Od 2006 r. przez kilka lat prowadził Departament Sprzedaży w Exatel.

W GTS Polska zarządzał działem kluczowych klientów, a po przejęciu GTS przez T-Mobile Polska jako Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych odpowiadał za połączenie działów sprzedażowych obu spółek oraz zintegrowanie sprzedaży rozwiązań mobilnych i teleinformatyki dla biznesu. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Radosław Potera – Dyrektor Operacji i Technologii

W ponad 20-letniej karierze zdobył doświadczenie w realizacji dużych inwestycji związanych z budową infrastruktury telekomunikacyjnej oraz w planowaniu i eksploatacji zarówno mobilnych jak i stacjonarnych sieci telekomunikacyjnych. W krajowych i międzynarodowych organizacjach zarządzał obszarami inwestycji, operacji, czy badań i rozwoju. Opracowywał plany strategiczne i  finansowe dla akcjonariuszy i banków, tworzył startupy i nabył praktyczną wiedzą dotyczącą fuzji i przejęć oraz zarządzania zmianą.

Umiejętności negocjacji pomagały mu we współpracy z klientami, dostawcami, administracją lokalną i agencjami rządowymi. Jest absolwentem Telecoms Academy w Londynie i magistrem inżynierem telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. 

Kluczowe działy

Infrastruktura i obsługa centrum danych

Kilkudziesięciu inżynierów z obszaru data center, którzy wiedzą, jak najlepiej ulokować Twoje dane, monitorują warunki środowiskowe i dbają o bezpieczeństwo infrastruktury w naszych centrach danych. Ogromna wiedza i doświadczenie inżynierów z tego obszaru to nasz fundament.

Utrzymanie i rozwój sieci

Za utrzymanie i rozwój naszej sieci odpowiadają niemal 50 osób. Na ten zespół składa się kilkunastu operatorów czuwających nad działaniem naszej sieci, którzy pracują w trybie 24/7 przez 365 dni w tygodniu, dbając o nieprzerwane działanie sieci i dostęp do danych, kilku inżynierów zarządzających jej rozwojem i ponad 20 osób osoby planujących i wdrażających Twoje usługi telekomunikacyjne.

XaaS

XaaS, czyli Everything as a Service, to zespół kilkunastu inżynierów dbających o stabilność i rozwój zarówno farmy serwerów dedykowanych, jak i platformy naszych usług chmurowych, a także opiekujących się innymi zaawansowanymi technologicznie usługami, takimi jak BaaS, StaaS itp. To tutaj produkt, który wymyśli i opisze marketing, otrzymuje technologiczny kształt i konfigurację.

Planowanie i realizacja

Kierownicy projektów, specjaliści ds. realizacji usług, eksperci od optymalizacji – zespół ok. 30 osób pracujących na sukces wdrożenia każdego projektu. Ich praca trwa od momentu składania oferty dopasowanej do Twoich potrzeb i uwarunkowań technicznych przez proces uruchamiania usługi, aż po dopilnowanie oddania jej w terminie i świadczenia zgodnie z umową i Twoimi wymaganiami.

Back office

Na wspólny sukces pracuje też niemal 60 osób, z którymi nie masz bezpośredniego kontaktu, a które są ważne dla sprawnego funkcjonowania firmy. To między innymi działy: zakupów, systemów wewnętrznych, prawny, kadr, finansowy czy administracji. Wraz z zespołami typu “front office” przyczyniają się do tego, że masz nieprzerwany dostęp do danych.

Sprzedaż

Kilkudziesięciu najlepszych na rynku architektów rozwiązań, którzy codziennie dbają o rozwój Twojego biznesu. Znajdziesz tu swojego opiekuna handlowego, który jest Twoim partnerem i pomoże Ci dopasować najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

Obsługa klienta

O Twoje bieżące zgłoszenia czy zapytania dba wieloosobowy zespół. Ciągle poprawiamy jakość w tym obszarze, wdrażając nowe technologie i rozwiązania, dzięki którym każde Twoje zgłoszenie będzie rozwiązane jeszcze szybciej i efektywniej.

Marketing i Produkty

Centrum zarządzania propozycją wartości, która kierowana jest do naszych klientów. W tym miejscu powstają nowe usługi i produkty Atmana, a obecne ewoluują do perfekcji. Ekipa kilkunastu specjalistów od produktów, rynku i komunikacji.

Poznaj naszych wybranych pracowników

Niezależnie od miejsca w strukturze naszej organizacji, tworzymy zgrany zespół ludzi zorientowanych na stworzenie bezpiecznego miejsca dla Twoich danych i aplikacji. Przedstawiamy ostatnich laureatów wyróżnienia LIDER Atmana.

Sylwia Maliszewska

Menadżer Administracji Sprzedaży

Ma za sobą szereg sukcesów w automatyzacji i optymalizacji procesów w administracji sprzedaży, tj. e-umowy, system elektronicznego wypełniania umów, ale przede wszystkim wykazała się imponującym podejściem do sprzedaży oraz doskonałą współpracą w organizacji.

Konrad Modrzyński

Team Leader Infrastruktury Wewnętrznej i Montażu Serwerów

Ponadprzeciętnie angażuje się w powierzone zadania, ale też chętnie wykracza poza swój obszar wykazując proaktywność i skuteczność w działaniu. Udowodnił przy wielu projektach związanych infrastrukturą wewnętrzną, że reprezentuje postawę zgodą z duchem Atmana.

Grzegorz Modras

Menadżer Technicznego Wsparcia Sprzedaży

Wykazuje się wzorową postawą w kontaktach z klientami i partnerami wewnętrznymi. Rozległe doświadczenie inżynierskie połączone z doskonałymi kompetencjami sprzedażowymi pozwalają na realizację nawet najbardziej wymagających projektów klienckich.