Chcesz wiedzieć więcej?

Jeśli interesują Cię nasze usługi i chcesz otrzymać dedykowaną ofertę, skontaktuj się z nami. Zapytaj o ofertę

Dostęp do internetu

Sprawdź dostępność usługi w Twojej lokalizacji Sprawdż dostęp

Kalkulator kolokacji

Sprawdź cenę usługi dostosowanej do Twoich potrzeb. Sprawdź ceny

Rekomendują nas

„Współpraca BRE Bank i ATM S.A. rozpoczęta już w 1997 r. zaowocowała realizacją wielu złożonych projektów teleinformatycznych, w których ATM wykazała się rzetelnością i profesjonalizmem.”

BRE Bank SA Zobacz referencje

Członkostwo

Uczestnik Code of Conduct for Data Centres

European Code of Conduct for Energy Efficiency in Data Centre

Atman przystąpił do Europejskiego Kodeksu Postępowania dla Efektywności Energetycznej w Centrach Danych – programu Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest edukacja i stymulowanie przedsiębiorstw do redukcji zużycia energii, przy zachowaniu efektywności kosztowej i nie zakłócaniu funkcji krytycznych pełnionych przez centra danych. Oznacza to m.in. rozwijanie nowych metod pomiaru zużycia energii, podnoszenie świadomości menadżerów, inwestorów i właścicieli, ale także klientów centrów danych w kwestii efektywnego wykorzystywania energii i promowanie wśród nich najlepszych praktyk. Program wspiera też tworzenie narzędzi ułatwiających wdrażanie i szersze zastosowanie energooszczędnych technologii.

Polish Data Center Association

Polish Data Center Association

Misją Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych jest m.in. edukacja rynku w zakresie outsourcingu IT i zachęcanie przedsiębiorstw, jednostek administracji państwowej i innych instytucji publicznych do korzystania z usług świadczonych przez profesjonalne centra danych, wypracowanie jednolitych i przejrzystych norm, odpowiednich dla rynku polskiego, którymi będą mogli się kierować klienci w procesie wyboru ośrodków tego typu, a także wzmocnienie pozycji polskich centrów danych za granicą.

Microsoft Cloud OS Network Partner

Microsoft Cloud OS Network

Cloud OS Network to program zrzeszający blisko 250 czołowych dostawców usług teleinformatycznych z całego świata, którzy we współpracy z Microsoft oferują własne rozwiązania chmurowe oparte na Microsoft Cloud Platform. W ramach programu Microsoft wspiera partnerów w konstruowaniu usług świadczonych na bazie ich centrów przetwarzania danych, umożliwiając m.in. współpracę z ekspertami i dostęp do najlepszych praktyk budowy rozwiązań z efektem skali.

Zaufali nam: