Data Numer Raport
30.12.2004 38/2004 Nabycie znacznego pakietu akcji
29.11.2004 37/2004 Budowa Centrum Ochrony Danych
23.11.2004 36/2004 Informacja o nabyciu akcji
28.10.2004 35/2004 Informacja o powołaniu osób nadzorujących
28.10.2004 34/2004 Treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki
22.10.2004 33/2004 Informacja o nabyciu akcji
21.10.2004 32/2004 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej
18.10.2004 31/2004 Projekty uchwał i załączników na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki
18.10.2004 30/2004 Informacja o przyjęciu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych akcji serii E oraz F
14.10.2004 29/2004 Informacja o nabyciu akcji
09.10.2004 28/2004 Ustalenie daty pierwszego notowania akcji
01.10.2004 27/2004 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30.09.2004 26/2004 Korekta w Raporcie Bieżącym 23/2004
30.09.2004 25/2004 Zmiana w Statucie ATM S.A.
29.09.2004 24/2004 Wartość księgowa Spółki
29.09.2004 23/2004 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
27.09.2004 22/2004 Zmiana zasad wynagradzania Zarządu Spółki
24.09.2004 21/2004 Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
24.09.2004 20/2004 Ustalenie daty pierwszego notowania akcji
24.09.2004 19/2004 Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego
24.09.2004 18/2004 Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji
23.09.2004 17/2004 Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego
23.09.2004 16/2004 Przyjęcie akcji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
21.09.2004 15/2004 Informacja o podpisaniu umowy znaczącej
20.09.2004 14/2004 Informacja o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego
16.09.2004 13/2004 Informacja o rezygnacji osoby nadzorującej
15.09.2004 12/2004 Informacja o nabyciu akcji
14.09.2004 11/2004 Ostateczny Przydział Akcji Serii F oraz przydział Akcji Serii B i D
09.09.2004 10/2004 Zapisy na akcje w Transzy Małych Inwestorów
07.09.2004 9/2004 Przydział Akcji Subemitentowi usługowemu
07.09.2004 8/2004 Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2004
06.09.2004 7/2004 Aktualizacja treści prospektu emisyjnego
03.09.2004 6/2004 Cena Emisyjna Akcji i wyniki budowania księgi Popytu
02.09.2004 5/2004 Aktualizacja treści prospektu emisyjnego
01.09.2004 4/2004 Aktualizacja treści prospektu emisyjnego
01.09.2004 3/2004 Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG
01.09.2004 2/2004 Wybór Biegłego Rewidenta
01.09.2004 1/2004 Przedział Cenowy oferowanych akcji