Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 29/2004 z 14.10.2004

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 7 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Piotra Putecznego, członka Rady Nadzorczej ATM S.A., o nabyciu w dniu 14.10.2004 1.300 akcji zwykłych po cenie 19 złote 24 grosze za akcję.

 

podpisy:
Dariusz Kiełkowski — Prokurent, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu