Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 36/2004 z 23.11.2004

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 7 RRM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu ATM S.A. Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach od 22 października do 22 listopada 2004 r., akcji zwykłych w ilości 2150 sztuk za średnią cenę 21 złotych 36 groszy.

 

podpisy:
Dariusz Kiełkowski — Prokurent, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu