Budowa Centrum Ochrony Danych

Raport bieżący 37/2004 z 29.11.2004

ATM S.A. przystąpiła do rozbudowy Centrum Telekomunikacyjnego ATMAN-Grochowska o Centrum Ochrony Danych. Nowe Centrum zostanie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie aktualnego Centrum Telekomunikacyjnego. Zakup nieruchomości został sfinansowany długoterminowym kredytem inwestycyjnym, a niezbędne prace remontowo-adaptacyjne będą realizowane ze środków własnych Spółki. Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 4,5 mln zł.
Centrum Ochrony Danych będzie świadczyło usługi na rzecz klientów poszukujących takich centrów danych, które przystosowane są do profesjonalnej obsługi krytycznych zasobów teleinformatycznych z możliwością natychmiastowego odtworzenia głównych procesów biznesowych.

Inwestycja ta, ze względu na już podpisane umowy i rosnące zainteresowanie tego typu usługami, pozwoli na uzyskanie dodatkowych przychodów z tego tytułu już od początku 2005 r. Dzięki temu Zarząd oczekuje bardzo szybkiego zwrotu nakładów inwestycyjnych.
Rozbudowa Centrum Telekomunikacyjnego ATMAN-Grochowska o Centrum Ochrony Danych rozszerzy ofertę Spółki w ramach usług outsourcingu telekomunikacyjnego.

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt. 2 Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

 

podpisy:
Dariusz Kiełkowski — Prokurent, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu