Terminarz raportów okresowych w roku 2005

Raport bieżący 06/2005 z 31.01.2005

Zarząd ATM S.A. podaje terminarz przekazywania raportów okresowych w roku 2005:

Raport kwartalny za IV kwartał 2004 — 14 lutego 2005,
Raporty kwartalne:
za I kwartał 2005 — 5 maja 2005,
za II kwartał 2005 — 4 sierpnia 2005,
za III kwartał 2005 — 4 listopada 2005,
Raport roczny za rok 2004 — 30 czerwca 2005 roku,
Raport półroczny za I półrocze 2005 roku — 30 września 2005.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent