Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 11/2005 z 04.04.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu ATM S.A. Tadeusza Czichona o nabyciu w dniu 1 kwietnia 2005 roku 1000 akcji zwykłych po średniej cenie 34,80 złotych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RO — transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent