Informacja o nabyciu akcji


Raport bieżący 20/2005 z 24.05.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu ATM S.A. Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 23—24 maja 2005 roku akcji zwykłych w ilości 1000 sztuk po średniej cenie 30,46 złotych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent