Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

Raport bieżący 21/2005 z 30.05.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że raport roczny ATM S.A. za rok 2004, którego termin publikowania został wyznaczony na dzień 30.06.2005 r. (raport nr 6/2005 z dnia 31.01.2005 r.), zostanie opublikowany 15.06.2005 r.

Podstawa prawna: § 107 ust. 1 RO — terminarz raportów okresowych

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent