Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 31/2005 z 26.07.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona, o nabyciu w dniach 13—26.07 2005 roku akcji zwykłych w liczbie 593 sztuki, po średniej cenie 39,43 złotych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent