Informacja o zbyciu akcji

Raport bieżący 13/2006 z 20.02.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Doradcy Zarządu ATM,o zbyciu w dniu 15-02-2006 akcji zwykłych w ilości 1170 sztuk, po średniej cenie 91,67 zł.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent