Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 02/2006 z 14.01.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja od Tadeusza Czichona Wiceprezesa Zarządu ATM, o nabyciu w dniu 13-01-2006 akcji zwykłych w ilości 400 sztuk, po średniej cenie 63,94 złotych.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent