Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Raport bieżący 20/2006 z 20.03.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że Raport półroczny za I półrocze 2006 roku (skonsolidowany) zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 2 października 2006.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent