List intencyjny w sprawie powołania spółki

Raport bieżący 22/2006 z 12.05.2006

ATM S.A. i firma Monolith Films Sp. z o.o. podpisały w dniu wczorajszym list intencyjny dotyczący powołania spółki kapitałowej zajmującej się wprowadzaniem na rynek usług cyfrowej dystrybucji wysokiej jakości treści filmowych, czyli VoD (Video on Demand — wideo na żądanie). ATM zapewni spółce technologię zapewniającą bezpieczny dostęp do treści filmowych operatorom telewizji kablowych, sieciom telekomunikacyjnym oraz docelowo wszystkim użytkownikom szerokopasmowych łączy internetowych. Wkładem Monolith Films będzie baza największych produkcji filmowych zarówno polskich, jak i światowego kina, a także doświadczenie w prowadzeniu działalności związanej z dystrybucją filmową na rynku polskim. W nowej spółce ATM i Monolith Films przewidują objęcie równych udziałów. Rozpoczęcie działalności komercyjnej nowej spółki planowane jest w drugiej połowie bieżącego roku.

Współpraca z Monolith Films Sp. z o.o. jest kontynuacją przyjętej przez Zarząd ATM S.A. strategii zwiększania wartości firmy poprzez kreowanie nowych rynków oraz zajmowanie na nich znaczącej pozycji.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu