Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 27/2006 z 22.06.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 14—22 czerwca 2006 roku akcji zwykłych w ilości 300 sztuk, po średniej cenie 72,95 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent