Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 39/2006 z 17.08.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 16—17.08.2006 roku akcji zwykłych w ilości 5000 sztuk, po średniej cenie 96,48 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent