Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący 51/2006 z 22.11.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 listopada 2006 następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Tadeusz Czichon, 720 200 głosów, 39,76% na WZ, 22,32% ogółem
2. Roman Szwed, 452 225 głosów, 24,96% na WZ, 14,01% ogółem
3. Piotr Puteczny, 205 000 głosów, 11,32% na WZ, 6,35% ogółem
4. Dariusz Kiełkowski, 100 100 głosów, 5,53% na WZ, 3,10% ogółem

Ponadto w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wzięli udział następujący akcjonariusze lub ich pełnomocnicy:

5. Beata Katarzyna Czichon
6. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
7. Antoni Chalimoniuk
8. BPH FIO Aktywnego Zarządzania
9. BPH FIO Akcji
10. BPH FIO Stabilnego Wzrostu

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu