Informacja o nabyciu udziałów w spółce

Raport bieżący 06/2006 z 02.02.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka objęła 60% udziałów w spółce mPay sp. z o.o. w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego. Wielkość transakcji nie kwalifikuje jej jako transakcji nabycia aktywów o znacznej wartości.

mPay sp. z o.o., po zarejestrowaniu zmiany nazwy spółki, będzie prowadziła działalność pod firmą ATM-Mobile sp. z o.o. i będzie się specjalizowała, poprzez swoje spółki zależne, we wdrażaniu w kraju i na świecie nowoczesnych usług dla telefonii mobilnej, ukierunkowanych na obszary handlu elektronicznego (e-commerce) i płatności mobilnych (m-payment). ATM-Mobile sp. z o.o. posiada prawie 100% akcji w spółce mPay S.A. (poza jedna akcją objętą przez ATM S.A.) oraz prawie 100% udziałów w spółce rec-order sp. z o.o. (poza jednym udziałem objętym przez ATM S.A.).

Firma mPay S.A. (www.mpay.pl), w oparciu o swoje autorskie rozwiązania i zgłoszenia patentowe dokonane w Polsce i 56 innych krajach, stworzyła unikatowy system rozliczania płatności przy wykorzystaniu dowolnego dostępnego na rynku telefonu komórkowego. Rynek płatności mobilnych w samej tylko Polsce w okresie najbliższych 5 lat jest szacowany na kilkaset milionów złotych. Firma mPay S.A. zamierza zająć istotną pozycję na tym nowym rynku.

Firma rec-order sp. z o.o. (www.rec-order.com) oferuje usługi związane z legalnym zakupem treści cyfrowych i interaktywną obsługą kanału zwrotnego pomiędzy nadawcą radiowo-telewizyjnym a użytkownikiem telefonu komórkowego. Usługa, będąca połączeniem sklepu internetowego i telekonkursów, świadczona jest w oparciu o własny autorski system sprzedaży impulsowej oraz zgłoszenia patentowe dokonane w Polsce i 27 innych krajach. Firma rec-order sp. z o.o. zamierza poprzez świadczone usługi współkreować rynek zakupów treści audio/wideo przy wykorzystaniu telefonii mobilnej i zająć na tym rynku znaczącą pozycję.

Decyzja o objęciu udziałów w ATM-Mobile Sp. z o.o. wpisuje się w strategię rozwoju ATM S.A. Doświadczenia ATM w integracji systemów teleinformatycznych pozwolą na szybki rozwój zakupionych spółek z etapu „start-up” do pełnego komercyjnego uruchomienia. Zarząd ATM S.A. przewiduje znaczne zwiększenie zaangażowania kapitałowego w spółkach zależnych, pod warunkiem osiągania przez nie pozytywnych wyników przy wdrażaniu nowych usług.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu