Data Numer Raport
24.12.2007 77/2007 Umowa na dostawę łączy światłowodowych
18.12.2007 76/2007 Sytuacja mPay S.A. wobec publikowanych wiadomości prasowych i jej wpływ na prognozowany zysk ATM S.A. w 2007 r.
14.12.2007 75/2007 Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego
11.12.2007 74/2007 Informacja o nabyciu akcji
03.12.2007 73/2007 Informacja o nabyciu akcji
26.11.2007 72/2007 Informacja o nabyciu akcji
19.11.2007 71/2007 Informacja o nabyciu akcji
15.11.2007 70/2007 Informacja o nabyciu akcji
14.11.2007 69/2007 Rozszerzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
13.11.2007 68/2007 Zawarcie znaczącej umowy
09.11.2007 67/2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
09.11.2007 66/2007 Uchwała powzięta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
31.10.2007 65/2007 Projekty uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 9.11.2007 r.
29.10.2007 64/2007 Nabycie aktywów o znacznej wartości
24.10.2007 63/2007 Informacja o nabyciu akcji
18.10.2007 62/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
16.10.2007 61/2007 Rejestracja akcji serii H w KDPW
16.10.2007 60/2007 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii H
11.10.2007 59/2007 Informacja o nabyciu akcji
08.10.2007 58/2007 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
05.10.2007 57/2007 Informacja o nabyciu akcji
05.10.2007 56/2007 Publiczna oferta akcji mPay S.A.
24.09.2007 55/2007 Zawarcie znaczącej umowy
13.09.2007 54/2007 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
10.09.2007 53/2007 Zmiana nazwy spółki zależnej
24.08.2007 52/2007 Informacja o nabyciu akcji
21.08.2007 51/2007 Nabycie aktywów o znacznej wartości
17.08.2007 50/2007 Informacja o nabyciu akcji
13.08.2007 49/2007 Zawiązanie spółki Centrum Badawczo-Rozwojowe ATM-Lab sp. z o.o.
10.08.2007 48/2007 Wprowadzenie do obrotu PDA serii H oraz ustalenie pierwszego dnia notowań
10.08.2007 47/2007 Informacja o nabyciu akcji
08.08.2007 46/2007 Rejestracja PDA w KDPW
08.08.2007 45/2007 Koszty emisji Akcji Serii H
07.08.2007 44/2007 Wybór biegłego rewidenta
03.08.2007 43/2007 Wybrane informacje dotyczące przydziału Akcji Serii H
30.07.2007 42/2007 Wprowadzenie do obrotu giełdowego ostatniej transzy akcji serii E
25.07.2007 41/2007 Informacja o dokonaniu zapisów na akcje ATM S.A. przez osoby zarządzające Emitentem
20.07.2007 40/2007 Informacja o nabyciu i zbyciu akcji Emitenta oraz praw poboru do akcji serii H
13.07.2007 39/2007 Informacja o nabyciu akcji
10.07.2007 38/2007 Uchwała Zarządu w sprawie określenia ceny emisyjnej akcji serii H, oferowanych w trybie oferty publicznej z przeznaczeniem do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru
09.07.2007 37/2007 Zawiadomienie o zamiarze zbycia w ofercie publicznej praw poboru do akcji serii H, przysługujących znaczącym akcjonariuszom i osobom zarządzającym lub nadzorującym Spółki ATM S.A.
06.07.2007 36/2007 Uchwała Zarządu w sprawie określenia ostatecznej liczby akcji serii H, oferowanych w trybie oferty publicznej z przeznaczeniem do objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w ramach prawa poboru
29.06.2007 35/2007 Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego emisji akcji serii H
29.06.2007 34/2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
29.06.2007 33/2007 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki
21.06.2007 32/2007 Projekty uchwał na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki
18.06.2007 31/2007 Informacja o nabyciu akcji
15.06.2007 30/2007 Informacja o nabyciu akcji
14.06.2007 29/2007 Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w ATM S.A.
14.06.2007 28/2007 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 roku
11.06.2007 27/2007 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
06.06.2007 26/2007 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki
24.05.2007 25/2007 Wejście na rynek usług medycznych
11.05.2007 24/2007 Umowa objęcia udziałów w Linx Telecommunications
24.04.2007 23/2007 Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej
20.04.2007 22/2007 Uchwała w sprawie emisji akcji
05.04.2007 21/2007 Aktualizacja informacji ws. wyboru biegłego rewidenta
27.03.2007 20/2007 Nabycie aktywów o znacznej wartości
16.03.2007 19/2007 Zmiana treści uchwały Zarządu Spółki
05.03.2007 18/2007 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
01.03.2007 17/2007 Powołanie osoby nadzorującej
01.03.2007 16/2007 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
01.03.2007 15/2007 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki
26.02.2007 14/2007 Kierunki rozwoju ATM S.A. na rok 2007
26.02.2007 13/2007 Określenie celów inwestycyjnych
21.02.2007 12/2007 Projekty uchwał na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki
20.02.2007 11/2007 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2007
19.02.2007 10/2007 Uchwały o podwyższeniu kapitału
14.02.2007 09/2007 Informacja na temat szacunkowych wyników Spółki w 2006 r.
07.02.2007 08/2007 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
30.01.2007 07/2007 Status agenta rozliczeniowego dla mPay S.A.
29.01.2007 06/2007 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 r.
29.01.2007 05/2007 Informacja o nabyciu akcji
29.01.2007 04/2007 Informacja o nabyciu i zbyciu akcji
26.01.2007 03/2007 Podpisanie umowy inwestycyjnej
04.01.2007 02/2007 Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wysokości dywidendy
02.01.2007 01/2007 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej