Zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego emisji akcji serii H

Raport bieżący 35/2007 z 29.06.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego dotyczącego emisji akcji serii H.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu