Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 05/2007 z 29.01.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona o nabyciu w dniu 29.01.2007 r. akcji ATM S.A. w ilości 200 sztuk, po średniej cenie 151 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu