Zmiana nazwy spółki zależnej

Raport bieżący 53/2007 z 10.09.2007

W dniu dzisiejszym ATM S.A. otrzymała informację o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany nazwy spółki zależnej od Emitenta z ATM-Mobile sp. z o.o. na mPay-International sp. o.o. O objęciu udziałów w tej spółce przez ATM S.A. informował raport bieżący nr 6/2006 z 2.02.2006 r.

Nowa nazwa spółki związana jest z intensyfikacją jej działań w kierunku wprowadzania systemu płatności mobilnych mPay w krajach poza Polską. Działalnością spółki kieruje prezes zarządu Bogusław Kułakowski, pełniący uprzednio m.in. funkcje prezesa Polskiej Telefonii Cyfrowej i wiceprezesa ITI.

System płatności mobilnych mPay w Polsce będzie obsługiwany przez mPay S.A., która jest spółką zależną od mPay-International sp. z o.o.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu