Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G

Raport bieżący 54/2007 z 13.09.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 23.04.2007 r. zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 68.602 akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki, o wartości nominalnej 7,60 zł każda, oznaczone uprzednio przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLATMSA00062, a które z dniem 23.04.2007 r. zostały zasymilowane z akcjami dotychczas notowanymi na GPW kodem PLATMSA00013. Rejestracja akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. nastąpiła w dniu 19.04.2007 r.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu