Terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 r.

Raport bieżący 06/2007 z 29.01.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie podaje daty przekazywania raportów okresowych w roku 2007:

  • raporty kwartalne:
  • za IV kwartał 2006 r. — skonsolidowany — 26 lutego 2007 r.
  • za I kwartał 2007 r. — skonsolidowany — 14 maja 2007 r.
  • za II kwartał 2007 r. — skonsolidowany — 10 sierpnia 2007 r.
  • za III kwartał 2007 r. — skonsolidowany — 12 listopada 2007 r.
  • raport półroczny skonsolidowany — 27 września 2007 r.
  • raport roczny Emitenta za 2006 r. — 15 czerwca 2007 r.
  • skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta za 2006 r. — 15 czerwca 2007 r.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu