Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 67/2007 z 09.11.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 9 listopada 2007 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

1. Tadeusz Czichon — 736 000 głosów, 31,60% na NWZ, 16,35% ogółem;
2. Roman Szwed — 454 498 głosów, 19,52% na NWZ, 10,10% ogółem;
3. ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny — 400 000 głosów, 17,18% na NWZ, 8,89% ogółem;
4. Piotr Puteczny — 205 000 głosów, 8,80% na NWZ, 4,55% ogółem;
5. Fundusze Inwestycyjne AIG — 202 854 głosów, 8,71% na NWZ, 4,51% ogółem.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu