Umowa na dostawę łączy światłowodowych

Raport bieżący 77/2007 z 24.12.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z PBT Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy umowę na dostawę łączy światłowodowych w miastach: Warszawa, Łódź, Lublin, Katowice i Poznań, o łącznej długości 399 km par światłowodowych. Wartość umowy, wliczając zawarte w umowie opłaty serwisowe za utrzymanie łączy, wynosi 12.123.455 zł.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych przekraczających równowartość 10% wartości umowy lub równowartość kwoty 200 tys. euro. W umowie nie znajdują się zastrzeżenia warunku lub terminu.

Umowa została uznana za znaczącą w związku z tym, że w przeciągu 12 miesięcy ATM S.A. zawarła z tym samym podmiotem umowy o łącznej wartości ok. 25,5 mln zł, co przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Pozostałe umowy zawarte w okresie minionych 12 miesięcy dotyczą między innymi zakupu i wieloletniej dzierżawy międzymiastowych włókien światłowodowych od PBT Hawe Sp. z o.o., które pozwolą obniżyć koszty usług transmisji danych świadczonych przez ATM S.A. oraz uatrakcyjnią ofertę ATM S.A. w świadczeniu usług szerokopasmowej transmisji danych w ruchu krajowym i międzynarodowym. Dzięki tym inwestycjom ATM S.A. będzie posiadać tzw. „ring północny” złożony z własnych światłowodów (bez ograniczenia pasma teletransmisyjnego), który uzupełnia „ring południowy” zbudowany w oparciu o dzierżawione pasmo teletransmisyjne i dzierżawione światłowody, co wzmacnia pozycję ATM S.A. jako jednego ze znaczących krajowych operatorów transmisji szerokopasmowej w Polsce.

ATM S.A. zawarł także umowy z PBT Hawe Sp. z o.o. na dzierżawę szerokopasmowego pasma teletransmisyjnego oraz na świadczenie usług w zakresie kolokacji i dostępu do Internetu.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu