Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 23/2008 z 05.06.2008

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 czerwca 2008 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

1. Tadeusz Czichon — 5 904 000 głosów, 35,37% na ZWZ, 16,40% ogółem;
2. Roman Szwed — 3 635 984 głosów, 21,78% na ZWZ, 10,10% ogółem;
3. ING Otwarty Fundusz Emerytalny — 3 496 416 głosów, 20,95% na ZWZ, 9,71% ogółem;
4. Piotr Puteczny — 1 640 000 głosów, 9,83% na ZWZ, 4,55% ogółem.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu