Nabycie akcji własnych

Raport bieżący 24/2008 z 05.06.2008

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że Spółka dokonała w dniu dzisiejszym nabycia w systemie notowań ciągłych 4 180 akcji własnych, zgodnie z powziętą uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r.

Spółka nabyła akcje w celu realizacji Programu Motywacyjnego w trybie art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Średnia cena nabycia akcji wyniosła 8,15 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,95 zł, a łączna wartość nominalna nabytych w dniu dzisiejszym akcji wynosi 3 971 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,012% kapitału zakładowego i daje 4 180 głosów (0,012%) na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu