Zamiar przekroczenia granicy 25% średniej dziennej wielkości przy skupie akcji własnych

Raport bieżący 33/2008 z 25.06.2008

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że począwszy od dnia 26.06.2008 r., w związku z niską płynnością walorów ATM S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych, Spółka może przy dziennym zakupie akcji własnych przekroczyć granicę 25% średniej dziennej wielkości z ostatnich 20 dni poprzedzających dzień zakupu akcji w ramach Programu Motywacyjnego dla pracowników Grupy Kapitałowej ATM S.A., na którego realizację zgodę wyraziło Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 5 czerwca 2008 r.

Jednocześnie Zarząd ATM S.A. oświadcza, że Spółka nie przekroczy 50% średniej dziennej wielkości.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu