Powołanie Zarządu

Raport bieżący 17/2009 z 18.05.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zwiększeniu liczby członków zarządu do trzech i wyborze zarządu Spółki nowej kadencji w składzie:
Roman Szwed — Prezes Zarządu
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu

Pan Maciej Krzyżanowski dotychczas pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Pionu Usług Telekomunikacyjnych.

Roman Szwed Prezes Zarządu
Ur. 1952 r. Wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk przyrodniczych, habilitacja z fizyki wysokich energii.
1976–1991 Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
1976–1978 staż naukowy w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej k. Moskwy
1980–1983 staż naukowy w Europejskim Ośrodku Badań Jądrowych CERN k. Genewy
1985–1990 współpraca z Ośrodkiem Synchrotronu Elektronowego DESY w Hamburgu
1991–1994 Przedsiębiorstwo Produkcyjne ATM spółka cywilna (twórca Działu Zaawansowanych Systemów Komputerowych)
1994–1997 Prezes Zarządu w ATM Sp. z o.o.
1997– Prezes Zarządu w ATM S.A.
2008– Prezes Zarządu mPay International Sp. z o.o.
Pan Roman Szwed nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu
Ur. 1959 r. Wykształcenie wyższe. Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej – doktor inżynier ze specjalnością automatyka i informatyka.
1982–1986 doktorant na Politechnice Warszawskiej
1986–1988 kierownik sekcji Wydziału Informatyki w Polskich Liniach Lotniczych LOT
1987–1989 Członek Zarządu TTM Systemy Komputerowe i Elektronika Sp. z o.o.
1989– Wspólnik, Dyrektor Generalny w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym ATM spółka cywilna (przekształcona w 2001 r. w A. Chalimoniuk i Wspólnicy, ATM Spółka Jawna)
1994–1997 Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w ATM Sp. z o.o.,
1997– Wiceprezes Zarządu ATM S.A.
2001– Prezes Zarządu ATM PP Sp. z o.o.
2001–2003 Członek Rady Nadzorczej Hoop S.A.
1994–2004 Wiceprezes Zarządu ATM Elektronika Sp. z o.o.
Pan Tadeusz Czichon nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Krzyżanowski Wiceprezes Zarządu
ur. 1966 r, absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (1989), doktor fizyki cząstek elementarnych (Uniwersytet Warszawski, 1995).
1989–1998 asystent badawczy, Instytut Fizyki Doświadczalnej UW
1992–1994 asystent badawczy, Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY), Hamburg
1994–1996 specjalista ds. sieci, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK)
1998–2001 członek Zarządu, Internet Data Systems S.A.
2001–2002 p.o. dyr ds. sieci, TDC Internet Polska
od 2002 dyrektor działu sprzedaży w Pionie Usług Telekomunikacyjnych (PUT), ATM S.A.
od 2006 dyrektor Pionu Usług Telekomunikacyjnych, ATM S.A. Pod jego kierownictwem w okresie 2006–2009 średnia kwartalna sprzedaż PUT wzrosła ponad dwukrotnie, a ATMAN (czyli telekomunikacyjna marka ATM S.A.) stał się jednym z liderów rynku usług kolokacyjnych i światłowodowych usług szerokopasmowych w Polsce.

Pan Maciej Krzyżanowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu