Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 21/2009 z 25.05.2009

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu przez Wiceprezesa Zarządu — Tadeusza Czichona w dniu 27.02.2009 r. 4700 akcji ATM S.A. po średniej cenie 2,69 zł oraz w dniach 21-22.05.2009 r. łącznie 3475 akcji ATM S.A. po średniej cenie 4,90 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu