Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

Raport bieżący 05/2009 z 22.01.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009:

raporty kwartalne:

  • za IV kwartał 2008 r. — skonsolidowany — 25 lutego 2009 r.
  • za I kwartał 2009 r. — skonsolidowany — 12 maja 2009 r.
  • za II kwartał 2009 r. — skonsolidowany — 12 sierpnia 2009 r.
  • za III kwartał 2009 r. — skonsolidowany — 12 listopada 2009 r.
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2009 r. — 28 września 2009 r.
  • jednostkowy raport roczny Emitenta za 2008 r. — 28 maja 2009 r.
  • skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2008 r. — 28 maja 2009 r.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu,
Anna Bugajska — Prokurent