Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 01/2010 z 05.01.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Wiceprezes Zarządu — Maciej Krzyżanowski nabył w 2009 r. w ramach programu motywacyjnego obowiązującego w Spółce za 2008 r. 10 000 akcji ATM S.A. po średniej cenie 0,95 zł tj. wg wartości nominalnej akcji.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu