Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 23/2010 z 29.10.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Mazura z dnia 29 października 2010 o jego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Przyczyną rezygnacji jest zamiar objęcia funkcji członka zarządu w innej ze spółek.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu