Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 27/2010 z 29.11.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Domagały na członka Rady Nadzorczej ATM S.A.

Grzegorz Domagała ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, kierunek: Zarządzanie Finansami. Jest obecny na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Obecnie jest Dyrektorem Departamentu Rynków Kapitałowych Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A.

Grzegorz Domagała z powodzeniem brał udział m.in. w realizacji wielu pierwotnych oraz wtórnych ofert publicznych w transzach kierowanych do inwestorów instytucjonalnych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. W ramach tych transakcji uczestniczył w cyklach spotkań z inwestorami (road show), jak i organizacji budowania ksiąg popytu. Ma doświadczenie w budowaniu i utrzymywania relacji z emitentami oraz akcjonariuszami spółek ubiegających się bądź już obecnych na rynku regulowanym.

Przebieg dotychczasowej pracy zawodowej Pana Grzegorza Domagały przedstawia się następująco:

Lata
2008—obecnie Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.: Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych
2000—2007 Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.: Z-ca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej
1999 Biuro Maklerskie BRE Brokers: Naczelnik Wydziału Obsługi Klientów Aktywnych
1994—1998 Biuro Maklerskie BRE Brokers: Kierownik Punktu Obsługi Klienta w Warszawie, makler

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nowo powołany członek Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu