Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 29/2010 z 03.12.2010

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2010 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

1. ING Otwarty Fundusz Emerytalny — 2 500 000 głosów; 57,66% na NWZ, 6,88% ogółem;
2. Piotr Puteczny — 1 817 500 głosów; 41,92% na NWZ, 5,00% ogółem.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu