Korekta raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 14.06.2010 r. dotyczącego transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 33/2010 z 30.12.2010

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 14.06.2010 r. Zarząd ATM S.A. informuje, że Prokurent Spółki dokonał zbycia akcji ATM S.A. w następujących dniach:

  • w dniu 11.01.2010 r. dokonał zbycia 300 szt. akcji po cenie 9,60 zł,
  • w dniu 01.02.2010 r. dokonał zbycia 30 szt. akcji po cenie 9,05 zł,
  • w dniu 02.02.2010 r. dokonał zbycia 500 szt. akcji po cenie 9,05 zł,
  • w dniu 26.05.2010 r. dokonał zbycia łącznie 1170 szt. akcji po średniej cenie 8,62 zł,
  • w dniu 10.06.2010 r. dokonał zbycia 481 szt. akcji po cenie 9,15 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu