Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2009

Raport bieżący 06/2010 z 14.04.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie — informacje poufne

W raporcie bieżącym 25/2006 z 08.06.2006 Zarząd ATM S.A. ogłosił politykę dywidendy, zgodnie z którą rekomendował corocznie Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości uzależnionej od notowań akcji w ostatnim miesiącu roku, po zastosowaniu wskaźnika EURIBOR powiększonego o 0,5%. Zgodnie z tą zasadą dywidenda wynikająca z podziału zysku za 2009 rok przypadająca akcjonariuszom powinna wynieść 16 groszy na jedną akcję, czyli łącznie 5 814 935 zł. Ponieważ jednak Spółka przewiduje realizację ważnych projektów inwestycyjnych, a koszt pozyskania kapitału jest ciągle bardzo wysoki, także w tym roku, podobnie jak w przypadku dywidendy za rok 2008, Zarząd proponuje przeznaczenie zysku za rok 2009 w całości na kapitał rezerwowy Spółki i taką decyzję będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu