Uzupełnienie raportu bieżącego Spółki nr 7/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r.

Raport bieżący 08/2010 z 07.05.2010

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 7/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. informuje, iż w zgodzie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 maja 2010 roku będą transmitowane w sieci Internet. Przebieg obrad będzie rejestrowany oraz upubliczniony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.atm.com.pl.

Szczegóły dotyczące możliwości odbioru transmisji obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 12 maja 2010 roku zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki ze stosownym wyprzedzeniem.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu