Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące planowanego podziału Emitenta

Raport bieżący 12/2012 z 16.03.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

W związku ze zbliżającym się zakończeniem procesu podziału ATM S.A. (dalej ATM) poprzez przeniesienie części majątku na ATM Systemy Informatyczne S.A (dalej ATM SI) oraz zgodnie z § 21 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd ATM informuje, iż wszelkie przesłanki stojące za decyzją o dokonaniu podziału ATM, zgodnie z warunkami tego podziału określonymi w „Planie podziału” zamieszczonym w raporcie bieżącym 17/2011 z dnia 28 listopada 2011 r., pozostają w pełni aktualne. W załączonym pliku przedstawiamy stanowisko Zarządu Spółki dotyczące planowanego podziału Emitenta.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu