Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Raport bieżący 29/2012 z 27.04.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. przekazuje treść raportu w załączonym pliku.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Wiceprezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu