Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący 03/2012 z 24.01.2012

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja o nabyciu przez prokurenta spółki w dniu 27.06.2011 w ramach programu motywacyjnego 5000 szt. akcji po cenie 0,95 zł oraz zbyciu w dniu 27.07.2011 roku 1000 szt. akcji po cenie 10,21 zł w trybie transakcji sesyjnej.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu