Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 33/2012 z 23.05.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23 maja 2012 roku: uchwały zostały zawarte w poniższym pliku pdf.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu