Korekta raportu bieżącego nr 52/2012

Raport bieżący 52/2012 z 27.11.2012

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie — informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki ATM S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 52/2012 z dnia 3.10.2012 wystąpiła pomyłka dotycząca podmiotu zbywającego akcje ATM S.A. Transakcje, o których informował raport bieżący, zostały dokonane przez Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. — spółkę kontrolowaną przez Romana Szweda, Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A. — a nie przez Romana Szweda, jak omyłkowo zostało podane w raporcie.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu