Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM

Raport bieżący 09/2012 z 24.02.2012

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. przekazuje treść raportu w załączonym pliku.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu