Data Numer Raport
31.12.2013 34/2013 Zawiadomienie o transakcji na akcjach Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
31.12.2013 33/2013 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji
31.12.2013 32/2013 Zawiadomienie o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce
16.12.2013 31/2013 Przedłużenie świadczenia usługi transmisji danych w sieci OST 112
10.09.2013 30/2013 Zakończenie postępowania upadłościowego spółki zależnej
04.09.2013 29/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
29.07.2013 28/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
23.07.2013 27/2013 Zawiadomienie o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
25.06.2013 26/2013 Wybór biegłego rewidenta
18.06.2013 25/2013 Zawiadomienie o przekroczeniu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce
18.06.2013 24/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
12.06.2013 23/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
12.06.2013 22/2013 Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki
12.06.2013 21/2013 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
10.05.2013 20/2013 Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
17.04.2013 19/2013 Zawarcie umowy znaczącej
08.04.2013 18/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
08.04.2013 17/2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
08.04.2013 16/2013 Uchwała podjęta przez Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
25.03.2013 15/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
12.03.2013 14/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
11.03.2013 13/2013 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2012
08.03.2013 12/2013 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
07.03.2013 11/2013 Wygaśnięcie decyzji w sprawie części Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
01.03.2013 10/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
07.02.2013 09/2013 Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przesłane przez osobę nadzorującą
05.02.2013 08/2013 Zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki przez osobę nadzorującą
05.02.2013 07/2013 Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych
05.02.2013 06/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przez osobę zarządzającą
25.01.2013 05/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21.01.2013 04/2013 Zawiadomienie o nabyciu znaczącego pakietu akcji
21.01.2013 03/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki przesłane przez osobę zarządzającą
15.01.2013 02/2013 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
14.01.2013 01/2013 Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku