Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 21/2014 z 16.07.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o przeznaczeniu kwoty 4 361 201,28 zł na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 0,12 zł). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 36 343 344 akcje.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 30.09.2014 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 14.10.2014 r.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu