Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 22/2014 z 16.07.2014

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujących członków: Panów Grzegorza Domagałę, Sławomira Kamińskiego, Jacka Osowskiego, Mirosława Panka oraz Tomasza Tuchołkę.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej zamieszczone zostały poniżej [w pliku PDF].

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonych oświadczeń żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Ponadto, wszyscy nowo powołani członkowie RN złożyli oświadczenia, iż spełniają warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej ATM S.A., określone w Statucie Spółki.

Komplet oświadczeń złożonych przez członków Rady Nadzorczej ATM S.A. znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu
Pliki do pobrania:
pdf Życiorysy członków Rady Nadzorczej PDF (217.05 KB)

Wersja do druku

Raport bieżący 22/2014 z 16.07.2014
Powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujących członków: Panów Grzegorza Domagałę, Sławomira Kamińskiego, Jacka Osowskiego, Mirosława Panka oraz Tomasza Tuchołkę.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej zamieszczone zostały poniżej [w pliku PDF].

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonych oświadczeń żaden z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Ponadto, wszyscy nowo powołani członkowie RN złożyli oświadczenia, iż spełniają warunki niezależnego Członka Rady Nadzorczej ATM S.A., określone w Statucie Spółki.

Komplet oświadczeń złożonych przez członków Rady Nadzorczej ATM S.A. znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atm.com.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Maciej Krzyżanowski — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu